Trygt hyttekjøp

Våre hytter er godkjent under merkeordningen Trygt Hyttekjøp. Hytteprodusenter som bruker merket sikrer deg kvalitet og trygghet gjennom hele byggeprosessen.

Dette betyr Trygt Hyttekjøp for deg

  • Vi bygger din hytte i henhold til norsk regelverk
  • Vi bruker standard bransjekontrakter i avtalen om hyttekjøpet
  • Du får garantier og forsikring etter bustadoppføringlova
  • Vi lover deg faglig utførelse av din hytte
  • Ved en eventuell tvist har du rett til bruk av Boligtvistnemda
  • Vi sørger for ordnede arbeidsforhold på din byggeplass

Vi oppfyller kvalitetskravene

Det blir gjennomført en uavhengig kvalitetsrevisjon av medlemmmer i Trygt Hyttekjøp. Du skal være trygg på at vi som hytteprodusent oppfyller kvalitetskravene.

Merkeordningen skal synliggjøre de kvalitetsbevisste hytteprodusentene for alle som skal kjøpe ny hytte. Hytteprodusenter tilsluttet Trygt Hyttekjøp bygger en meningsfull merkevare som møter kundens forventninger til ansvarlighet, god faglig utførelse og gode arbeidsvilkår. Merket Trygt Hyttekjøp skal imøtekomme kunder og myndigheters stadig større kvalitetskrav, og viser at din virksomhet er langsiktig og etterlever viktige verdier i samfunnet.

Andre hytter

Laftehytte

En hytte i laft er en hytte med et tradisjonelt, fint uttrykk. Kvaliteten er også helt suveren.

Stavlafthytte

En praktisk, energieffektiv hytte som blander det beste fra begge verdener, laft og bindingsverk